Договір публічної оферти інтернет-ресурса www.candytour.com.ua

Договір публічної оферти інтернет-ресурса www.candytour.com.ua

 

ФОП Слободян Олеся Петрівна, іменоване надалі «Агент» і відвідувач сайту www.candytour.com.ua - фізична або юридична особа, що надалі іменується «Клієнт», з іншого боку уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Агент зобов'язується надати Клієнту або іншим особам, визначеними Клієнтом в порядку, терміни і на умовах цього Договору, посередницькі послуги з бронювання, оплати, оформлення авіаквитків на чартерні та регулярні авіарейси, передачі оформлених авіаквитків , маршрутних листів на умовах цього Договору та заповненого Клієнтом і підтвердженого Агентом замовлення, за винагороду.

1.2. Всі випадки використання реєстрації клієнтів на інтернет-ресурс http://www. candytour.com.ua, а також використання даних і відомостей про «Клієнта», отриманих в результаті внесення особистих данних Клієнтів і виконанними ними бронювань, регулюються данним Договором, а також діючими нормативно-правовими актами України.

1.3. Інтернет-ресурс  http://www.candytour.com.uaпропонується для використання за умови згоди Клієнта, без зміни до положень, з умовами та примітками, присутніми в цьому Договорі, в тому вигляді, в якому вони існують на момент створення Замовлення. Агент не є перевізником або фрахтувальником рейсу (у випадку чартерних перевезень), тому бронювання авіаквитків здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України , і на умовах конкретних постачальників послуги.

1.4. Здійснення бронювання на інтернет-ресурсі http://www.candytour.com.ua і його використання з метою замовлення авіаквитків означає згоду Клієнта з усіма правилами, умовами та примітками, розміщеними на даному інтернет-ресурсі. У разі незгоди  Клієнтом з правилами і умовами, він не має права використовувати даний інтернет-ресурс http://www. candytour.com.ua і користуватися  системою бронювання авіаквитків.

1.5. Використання системи бронювання на інтернет-ресурсі http://www.candytour.com.ua, а також факт замовлення послуг по електронній пошті та їх попередня оплата розглядається Агентом у відповідності з ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, як акцепт Користувачем оферти, запропонованої Виконавцем. У зв'язку з цим, відносини що виникають між Сторонами розглядаються як договірні, на умовах, викладених в цьому Договорі.

1.6. Цей договір вважається укладеним з моменту його акцептації та діє до виконання сторонами всіх своїх зобов'язань за цим Договором.

 

 2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. В рамках цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

АгентФізична особа підприємець

Юридична адреса: 04211, м. Київ, вул. Йорданська, 5-А,  кв.  № 325

Поштова адреса:04211, м. Київ, вул. Йорданська, 5-А,  кв.  № 325

Фактична адреса: м. Київ, вул. Межигірська 13, офіс 9.

Код ЄДРПОУ 3101804440

Р/р 26003557272600 УкрСиббанк   МФО 351005

тел +38 067 657 54 35

 

Режим роботи:

Пн-Пт  10:00-19:00,

Сб  11:00-16:00,

Нд- вихідний

 

Агент не є авіаперевізником та не надає послуги з перевезення. Агент здійснює посередницькі послуги з бронювання  авіаквитків.

 

Оферта - адресована будь-якій фізичній або юридичній особі Пропозиція Агента на укладення Договору на умовах, що містяться в цій Оферті.

Договір  -  укладений за допомогою Акцепту Оферти Договір між Клієнтом і Агентом на зазначених нижче умовах. Будь-яке посилання в Оферті на Договір (розділ або пункт Договору) і / або його умови означає відповідне посилання на дану Оферту (її пункт або розділ) і / або її умови.

Опублікування - розміщення тексту цієї Оферти у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: http://candytour.com.ua/turagentstvo-na-oboloni-kiev.html/agreement

Акцепт оферти - визнана укладенням Договору повна і беззастережна згода Клієнта з умовами оферти шляхом заповнення Замовлення онлайн відповідно до вимог цієї Оферти чи відправки Замовлення на електронну пошту info@candytour.com.ua

Перевізник - особа, яка здійснює перевезення Клієнта, і несе перед Клієнтом відповідальність за порушення зобов'язань з перевезення.

Послуга - комплекс дій, що надається Клієнту Постачальником послуг та/або Перевізником після повної оплати заявки.

Клієнт (користувач) - фізична особа, яка досягла 18 років, є дієздатною і має законне право вступати в договірні відносини або юридична особа, що користується інтернет-ресурсом  www.candytour.com.ua, яка доручає Агенту оформити від імені Клієнта та за його рахунок заявку на бронювання авіаквитків на чартерні або регулярні авіарейси.

Постачальник Послугтуристична компанія/оператор, що є безпосереднім постачальником туристичних Послуг, запропонованих на сайті, з якою Агент має договірні відносини. Постачальник Послуги може бути Компанією, що надає Послугу. 

Пасажир - особа, на яку оформлено замовлення.

Замовлення, бронювання, заявка запит Клієнта на бронювання і оформлення авіаквитків, що містить узгоджену з Агентом інформацію про кількість квитків та класс обслуговування, склад пасажирів, наявність багажу, дату відправлення і повернення, місце вильоту і призначення, та ін.

Маршрутний лист - це договір повітряного перевезення, укладений між пасажиром і авіакомпанією. Маршрутний лист містить дату виписки квитка, маршрут слідування, час вильоту, аеропорт відправлення і прибуття, кількість багажу.

Чартерні перевезення - авіаперевезення, які виконуються перевізником у відповідності   договором фрахтування всієї або частини місткості повітряного судна, витлумаченого в термінах Статті 912 Цивільного кодексу України, а також прирівняні до них регулярні рейси за спеціальними тарифами, що не підлягають поверненню.

3. ОПЛАТА ТА ПОВЕРНЕННЯ

 3.1. Зобов'язання Агента з бронювання, оплати, оформлення та передачі Клієнту авіаквитків поширюються на підтверджені Агентом Замовлення, що містять таку інформацію, що доводиться Клієнтом до Агента після внесення даних Клієнта на інтернет-ресурсі http://www.candytour.com.ua шляхом самостійного заповнення форми Замовлення:

 • персональні дані пасажира, що дозволяють ідентифікувати пасажира, а також оплата, що надходить від Клієнта;
 • бажані дати вильоту та /або  прильоту;
 • місце вильоту та прильоту;
 • дані для зворотнього зв'язку з Клієнтом: номер телефона, електронна пошта.

3.2. Клієнт може оформити Замовлення на бронювання чартерних авіаквитків шляхом заповнення відповідної форми (внесення даних подорожуючого). Заповнення цієї форми є укладенням цього Договору з боку Клієнта. Замовлення містить в собі вказівки Клієнта для виконання доручення. Відправлення Замовлення з вмістом необхідної для бронювання та ідентифікації клієнта на електронну пошту info@candytour.com.ua прирівнюється до заповнення форми внесення даних подорожуючого.

 3.3. Протягом 12 годин (дванадцяти годин) з моменту оплати Кліентом замовлення, Агент по телефону або по електронній пошті підтверджує або неможливість виконання Замовлення Клієнта та повідомляє останньому наступну інформацію

 • дата вильоту та повернення;
 • аеропорт вильоту та аеропорт прильоту;
 • вартість квитків.
 • норма провозу багажу

 

3.4. Оплата послуг проводиться в національній валюті України - гривнях. Несвоєчасна оплата Клієнтом підтверджених послуг розглядається Сторонами як відмова Клієнта від Договору.

3.5. У разі використання Клієнтом банківської карти, що не належить йому, він повинен отримати письмову згоду на здійснення покупки у безпосереднього власника (утримувача) банківської карти.

3.6. Клієнт вважається таким, що виконав обов'язки по оплаті авіаквитків після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента. Обов'язок Агента з оформлення та надання Клієнту авіаквитків виникає тільки після отримання повної оплати.

3.7. Агент не несе відповідальності, якщо не оплачені та ще не підтверджені місця були зняті Перевізником чи Постачальником послуг. При цьому може не бути можливості виконати Замовлення квитків за заявленою вартістю.

3.8. Вартість тарифу дійсні на момент оформлення Замовлення та можуть бути змінені Перевізником або Постачальником послуг до моменту оформлення квитка, без повідомлення пасажирів. У цьому випадку Агент повідомляє Клієнта про зміну вартості та має право виставити Клієнту рахунок до доплати.

3.9. Після отримання оплати, але не раніше ніж за 1 календарний день до дати вильоту, Агент має надіслати на адресу електронної пошти Клієнта маршрутні квитанції. Агент вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо передачі авіаквитків після відправки електронного авіаквитка на електронну пошту Клієнта. Ризик неотримання авіаквитка або ухилення від його отримання несе Клієнт.

 3.10. Вартість авіаквитків, що зазначена на інтернет-ресурсі http://www.candytour.com.ua, включає в себе витрати на оплату авіаквитків Перевізнику або Постачальнику послуг, сервісний збір Агента, та комісію платіжних систем, котра в жодному разі не повертається Клієнту.

Сервісний збір Агента - це різниця між сумою реалізації авіаквитка Клієнту і сумою, сплаченою постачальнику, який надає послуги авіаперевезення за Договором фрахтування  або авіакомпанії, яка надає послуги авіаперевезення. При повному або частковому поверненні квитка, сервісний збір поверненню не підлягає.

3.11. Згідно із законодавством України авіаквиток є договором повітряного перевезення між пасажиром і перевізником. Обов'язки з перевезення та всі супутні обов'язки виникають безпосередньо у перевізника.

3.12. У разі не підтвердження Послуги (зміна тарифа перевезення, не можливість здійснити бронування на інтернет-ресурсі Постачальника послуг, Авіакомпаніі, відсутність вільних місць на рейсі), Агент має повідомити Замовника про це будь-яким доступним для нього способом, завдяки інформаційним каналам зв’язку (телефон, факс, надісланням повідомлення на електрону пошту, тощо). Агент має право запропонувати Замовнику здійснити бронювання за новим тарифом, іншим маршрутом, датою вильоту, або за не згодою останнього має зробити повернення у повному обсязі на картковий рахунок,  з якого надійшла оплата.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АГЕНТА

4.1 Агент зобов’язаний:

4.1.1. Забронювати, внести оплату та надіслати авіаквиток Клієнту відповідно до підтвердженого Замовлення Клієнта.

4.1.2 Не меньш ніж за один день до дати вильоту вислати елетронній квиток або маршрутну квитанцію Клієнту по електронній пошті.

4.1.3. Достовірно інформувати Клієнта про правила перевезення, встановлених авіаперевізником шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-ресурсі http://www.candytour.com.ua.

4.1.4. Інформувати Клієнта про зміну переліку Послуг або про неможливість виконати оплачену Послугу, за умови, що Постачальник Послуг своєчасно проінформувати про це Агента.

 

4.2. Агент має право:

4.2.1. У будь-який момент та на свій розсуд вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального попередження Клієнтів Сайту: додавати нові та/або змінювати наявні Послуги Постачальників та/або Перевізників, доступні на Сайті сервіси; змінювати дизайн; правила проведення програм лояльності та акцій; додавати/скорочувати методи оплати, доступні Клієнтам для оплати Замовлень на Сайті; змінювати вартість Послуг; суму сервісних зборів і комісій, що стягуються при покупці Послуг.

4.2.2. Виправляти будь-які помилки у вартості Послуг на Сайті та/або у створених замовленнях (оплачених), заброньованих по невірній ціні. Якщо це можливо, Покупцеві буде запропоновано зберегти замовлення з правильною ціною або анулювати бронювання.

4.2.3.  На свій розсуд, відмовляти в доступі до цього Сайту та Послуг кому-небудь, в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень і повідомлення Клієнта.

4.2.4. Збирати інформацію про бронювання Клієнта з метою повідомлення Клієнта про спеціальні пропозиції, акції та додаткові послуги, доступні на сайті.

4.2.5. Виконувати дії, регламентовані Політикою боротьби з шахрайством.

4.2.6. Без повідомлення Клієнтів призупиняти надання Послуг на Сайті, у зв'язку з проведенням технічних робіт. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

 

Клієнт зобовязаний:

5.1. Провести своєчасну оплату та надати достовірні та точні відомості, необхідні для оформлення авіаквитка (паспортні дані).

5.2. Надати Агенту достовірну інформацію про свою електрону адресу і телефон, необхідну для оперативного зв'язку Агента з Клієнтом.

5.3. Завчасно довести в письмовій формі до відома Агента інформацію про обставини, що перешкоджають перевезення Клієнта, до яких, в тому числі, але не тільки, відносяться:

 • різного роду захворювання Клієнта і пов'язані з ними медичні протипоказання. Клієнт зобов'язаний самостійно визначити можливість користування  повітряним транспортом, виходячи зі стану його здоров'я;
 • чи мали місце в минулому конфліктні ситуації з державними органами або перевізниками;
 • обмеження на право виїзду Клієнта з України, накладені компетентними органами правоохоронні;
 • питання візового характеру (наявність відкритої візи між країною виїзду і країною, громадянином якої є Клієнт, у разі якщо він не український громадянин);

 

5.4. Самостійно узгодити з Перевізником або з його Уповноваженим агентом здійснення перевезення:

 • Клієнта з дитиною до 2 років; дитину, не супроводжуваного повнолітнім Клієнтом, який буде перевозитися під наглядом Перевізника;
 • тяжкохворого Клієнта; хворого на ношах;
 • Клієнта, позбавленого слуху, без супроводжуючого;
 • Клієнта, позбавленого зору, з собакою-поводирем;
 • несупроводжуваного Клієнта, позбавленого зору і / або слуху, який буде перевозитися під наглядом Перевізника;
 • Клієнта, чия здатність пересуватися при користуванні повітряним транспортом обмежена і / або чий статок вимагає особливої ​​уваги при обслуговуванні;
 • Клієнта з понад нормативним, негабаритним, великоваговим багажем, чи таким, який вимагає спеціальних умов перевезення
 • купюри в грошових знаках або монетах, акцій, облігацій та інших цінних паперів, кредитних і банківських карт, ювелірних виробів, дорогоцінних металів, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, включаючи промислові алмази (надалі - Цінний вантаж);
 • собак, кішок, птахів та інших дрібних кімнатних (свійських) тварин (далі - кімнатні тварини (птахи), тварин, птахів, комах, риб і т.п. (надалі - живність);

 5.5. Своєчасно уточнювати у Перевізника або Уповноваженого агента перевізника час і місце вильоту, аеропорт відправлення, інші суттєві дані.

5.6. До початку перевезення прийняти відправлені Агентом маршрутні квитанції. Клієнт зобов'язаний переглянути отримані маршрутні квитанції  і сповістити Агента  без зволікання про виявлені в авіаквитках помилки або недоліки. Клієнт згоден на отримання авіаквитків в термін пізніше, ніж за 24 години до початку перевезення. Агент не несе відповідальність за роботу каналів зв'язку, в зв'язку з цим обов'язок по уточненню термінів отримання авіаквитків повністю покладено на Клієнта.

5.7. Своєчасно прибути в аеропорт (не пізніше, ніж за 2(дві) години до часу вильоту, зазаначеного в білеті).

5.8. Дотримуватися правил особистої безпеки.

5.9. Мати в наявності всі необхідні для здійснення перельоту документи, в тому числі документ, що засвідчує особу для виїзду за кордон.

 Для неповнолітніх пасажирів - нотаріальна згода від його законних представників на виїзд неповнолітньої дитини за межі країни, візу (в необхідних випадках) та інші документи, наявність яких необхідна згідно із законодавством України та країни пункту призначення чи правилами, що встановлені Перевізником.

 

5.10. Дотримуватись правил перевезення пасажирів, встановлені договором з Перевізником (в тому числі правила, відображені в авіаквитку), а також транспортними статутами, кодексами та відповідними підзаконними актами.

5.11. Дотримуватися законодавства України, міжнародних договорів України та законодавство країни, на територію, з території або через територію якої здійснюється перевезення Пасажирів, багажу та вантажів, що стосуються перевезення Пасажирів, багажу та вантажів, виконання вимог щодо забезпечення безпеки польотів, авіаційної безпеки, а також вимоги, пов'язані з прикордонним, митним, імміграційним, санітарно-карантинним, ветеринарним, фітосанітарним та іншими видами контролю відповідно до законодавства країн.

5.12. Ознайомити всіх пасажирів, від імені яких має право здійснювати дії, з вмістом цього договору та з усією інформацією, наданою Агентом Клієнту, умовами щодо зміни або скасування авіаквитків, забезпечити виконання ними всіх обов'язків Клієнта за договором. Клієнт гарантує наявність повноважень на здійснення угоди в інтересах інших осіб.

  Користувач має право:

5.13 Користуватися всіма доступними сервісами та довідково-інформаційними розділами Сайту з метою вибору, покупки або вивчення доступних маршрутів, цін, видів, складу та умов надання Послуг.

5.14. Здійснювати покупку Послуги для третіх осіб або від їхнього імені, тільки якщо він був уповноважений даними особами на здійснення вибору і покупки Послуги, а також на надання їх персональних даних, необхідних для оформлення Послуги. 

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. Агент має право відмовитися від виконання Замовлення від Клієнта в разі порушення Клієнтом порядку оплати, встановленого цим Договором, ненадання істотних відомостей, необхідних для оформлення авіаквитка або порушення інших обов'язків встановлених цим Договором.

 6.2. Клієнт попереджений і усвідомлює, що отримані від нього кошти за вирахуванням вартості послуг з бронювання сплачуються перевізнику або Постачальнику послуг і поверненню Агентом підлягають тільки з урахуванням штрафних санкцій. У разі відмови від авіаквитка повернення коштів здійснюється відповідно до правил перевізника або туристичного оператора відповідно чинного законодавства та, зокрема, відповідно до положень Повітряного кодексу України та Цивільного кодексу України, а також положень Закону України "Про захист прав споживачів". При цьому Агент має право відмовитися від повернення вартості послуг з бронювання і оформлення авіаквитків, наданих їм на момент відмови від квитків.

При повному або частковому поверненні квитка, сервісний збір поверненню не підлягає.

6.3. Клієнт попереджений та усвідомлює, що в разі придбання авіаквитка іноземного авіаперевізника на правовідносини з таким перевізником можуть не поширюватися норми законодавства України

6.4. У разі виникнення претензій у зв'язку з анулюванням авіаквитка Клієнт має право звернутися в претензійному порядку до Перевізника або Постачальника послуг.

 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1 Клієнт і Пасажири несуть відповідальність, повідомлені і усвідомлюють, що:

7.1.2. Будь-яке порушення Правил та умов Договору, а також обмежень Постачальника чи Перевізника може призвести до ануляції замовлення, відмови в доступі до оформлених Послуг, без повернення коштів, сплачених за замовлення.

7.1.3. Всі етапи створення Замовлення - це виключно самостійний вибір Клієнта. Клієнт несе повну відповідальність за коректність даних, що вводяться ним при бронюванні на інтернет-ресурсі www.candytour.com.ua. Внесена Клієнтом інформація автоматично фіксується в системі Сайту для подальшого формування Замовлення.

7.1.4. Клієнт та Пасажири несуть повну відповідальність за наявність та коректне оформлення віз та інших документів, необхідних для перетину кордону країн транзиту та прибуття. Термін дії паспорта та інших документів Пасажира повинен відповідати вимогам  країни призначення.

7.1.5. Клієнт та Пасажири самостійно несуть відповідальність за несвоєчасне звернення з претензіями або недотримання передбачених формальностей.

7.1.6. Шахрайство (або його спроби) з банківськими кредитними картками тягнуть за собою відповідальність, відповідно до чинного Законодавства.

 

7.2. Клієнт і Пасажир підтверджує та гарантує, що він ознайомлений і згоден:

 • з вимогами до оформлення та наявності документів, необхідних для здійснення подорожі, і бере на себе всю відповідальність за збір усіх необхідних документів для подорожі. Пасажир самостійно має ознайомитись і виконувати всі вимоги країни, в яку він прямує, в тому числі вимоги до оформлення документів, необхідних при виїзді і прибутті, необхідність оформлення віз, придбання зворотного квитка при в'їзді в країну з безвізовим режимом для громадян країни, що має відповідну угоду з Україною, або дотримання інших необхідних для в'їзду вимог (наявність медичного страхування для виїжджаючих за кордон, підтвердження наявності достатньої кількості коштів і т.д.), необхідність оформлення інших документів для виїзду неповнолітніх віком до 16 років, тварин, дозволів на вивіз зброї, художніх цінностей та інших дозволів. Агент не несе відповідальності за незнання або недотримання пасажиром даних вимог;
 • з вимогами, що пред'являються до закордонних паспортів та інших документів, у тому числі, про залишковий строк дії закордонного паспорта, необхідний для отримання візи та в'їзду у країну перебування;
 • про особливості та правила прикордонного (митного) контролю (режиму) України та іноземних держав;
 •  що пасажири самостійно несуть повну відповідальність за дійсність закордонних паспортів, згод на виїзд неповнолітніх дітей та інших документів, необхідних для перетину кордону, за достовірність відомостей, що містяться в цих документах;
 • про те, що депортація пасажира з недійсними в'їзними або виїзними документами здійснюється виключно за рахунок Пасажира. Пасажир зобов'язаний самостійно отримати необхідну інформацію про порядок депортації в консульстві відповідної країни.

 

7.3. Агент несе відповідальність за вірну інформацію на оформленних бланках електронних авіаквитків та маршрутних квитанцій згідно Замовлення Клієнта.

7.4. Агент не несе відповідальності і не надає відшкодування за:

7.4.1. А також не гарантує точності і відмовляється від усіх зобов'язань за будь-які помилки або інші неточності, упущення, заяви, гарантії, порушення або недбалість, що стосуються послуг усіх без винятку Постачальників Послуг, доступних на Сайті (включаючи ціни, схеми місць, фотографії, перелік, опис Послуг, статистичні дані тощо), оскільки більша частина даної інформації надається відповідними Постачальниками; або за різного роду тілесні ушкодження, смерть, пошкодження власності або інший збиток чи додаткові витрати в результаті вищеперерахованого; за збитки та втрати, понесені в процесі поїздок в різні точки світу. Незважаючи на компетентність та ретельний відбір Постачальників послуг, Сайт не має можливості здійснювати тотальну незалежну перевірку наданої Постачальниками послуг інформації, однак Агент докладе максимум зусиль, аби забезпечити надання Послуги Клієнту повною мірою;

7.4.2. Скасування чи зміну часу відправлення авіарейсів, аеропорту вильоту / прильоту, типу повітряного судна та пов'язані з цим зміни в програмі поїздки Клієнта.

7.4.3. Збереження та доставку багажу Клієнта.

7.4.4. Збитки, що виникли у Клієнта, в зв'язку зі зняттям останнього з рейсу та / або відмовою в дозволі на виїзд / в'їзд митними, прикордонними, санітарними, міграційними та іншими уповноваженими службами, а також внаслідок інших дій / бездіяльності та / або рішень офіційних органів чи органів влади Україна або зарубіжних країн.

7.4.5. Збитки, що виникли у Клієнта:

 • у зв'язку з запізненням до аеропорту (до реєстрації);
 • у зв'язку з порушенням Клієнтом чинного законодавства України та країни перебування, в тому числі митних, прикордонних, санітарних та карантинних правил;
 • знаходження в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння та наслідок цього неможливість скористатися послугами перевезення;

7.4.6. Відмову або несвоєчасну видачу в'їзних віз консульськими установами іноземних держав з будь-яких підстав, в тому числі, з вини консульської установи, невідповідності загальногромадянського закордонного паспорта вимогам імміграційних, митних служб і служб прикордонного контролю.

7.4.7. Збитки, що виникли у Клієнта, у зв'язку з відсутністю, втратою або недійсністю закордонного паспорта і пов'язаних з цим витрат.

7.4.8. Відсутність у неповнолітнього громадянина України, який виїжджає за кордон без супроводу одного з батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників, закордонного паспорта, або нотаріально оформленого згоди вищеназваних осіб на виїзд особи, яка не досягла 16 років, із зазначенням терміну виїзду і держави, яке він має намір відвідати.

7.4.9. Відсутність у пасажира проїзних документів, отриманих від Агента.

7.4.10. Обмеження виїзду пасажира за кордон, накладеного на нього відповідно до законодавства України.

7.4.11. Збитки, що виникли у Клієнта, в зв'язку з неподанням і / або недостовірним поданням Клієнтом відомостей, необхідних для оформлення авіаквитків.

7.4.11. Дії / бездіяльність і рішення авіаперевізників, виконання останніми своїх обов'язків за договором перевезення. Спори за договором перевезення, в тому числі що випливають з відмови від договору перевезення, вирішуються безпосередньо між перевізником і пасажиром.

* Заяви, претензії, позови Клієнта, пов'язані безпосередньо з авіаперевезенням і її недоліками, пред'являються безпосередньо в авіакомпанію, яка надала послуги з авіаперевезення.

7.4.13. Якість різних каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ Клієнта до Послуг. І навіть якщо внаслідок поганого зв'язку стався збій при виборі Послуги, оформленні, або при оплаті Замовлення.

7.4.14. Повну або часткову непрацездатність інтернет-ресурсу та його компонентів протягом будь-якого часу, а також за відсутність можливості доступу Клієнта до сайту або несення ним будь-яких непрямих або прямих витрат у зв'язку з даними обставинами. Всі пропозиції, ціни, а також умови продажу можуть бути: змінені без повідомлення Клієнта, обмежені за часом, наявністю місць і термінів попереднього Замовлення, датами вильоту/прильоту, термінами мінімального або максимального перебування в місці призначення, сезонним коливанням цін, тимчасовою непрацездатністю систем бронювання та/або піддані іншим змінам, умовам і обмеженням.

 

7.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання прийнятих на себе цим Договором зобов'язань, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору.

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ

8.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування на інтернет-ресурсі Агента в мережі Інтернет за адресою http:// http://candytour.com.ua/turagentstvo-na-oboloni-kiev.html/agreement та діє до моменту відкликання оферти Агентом.

8.2. Агент лишає за собою право внести зміни в умови та / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Агентом змін до Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування на інтернет-ресурсі, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при їх публікації.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти та діє до моменту виконання Агентом зобов'язань з бронювання, оплати замовлення Постачальнику послуг та передачі замовлених Клієнтом авіаквитків, або до моменту розірвання Договору.

9.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін або з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

 

10. ІНШІ УМОВИ

 10.1. Всі питання, які не врегульовані Офертою або Договором, регламентуються чинним законодавством України. Спірні питання та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами Договору. У разі не врегулювання розбіжностей спір підлягає розгляду в судовому порядку.

10.2. Цілісність Договору. Договір являє собою повну домовленість між Агентом і Клієнтом. Агент не приймає на себе ніяких умов і зобов'язань щодо предмета Оферти (Замовлення), не зазначених в Оферті. Виняток можуть становити випадки, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані Агентом і Замовником.

 

10.3. Роздільність положень. Якщо будь-яка з умов Оферти визнана недійсною або незаконною, або не може вступити в силу, у відповідності з чинним законодавством, таке положення має бути виділено з Оферти і замінено новим положенням. Нове положення має максимально відповідає початковим намірам, які містилися в Оферті, при цьому інші положення Оферти (Договору) не змінюються і залишаються в силі.

10.4 Клієнт попереджений, про правила авіаперевезення, встановлених авіаперевізниками; про правила ануляції авіаквитків; про випадки, при яких повернення грошових коштів за авіаквитки не проводиться. Заповнюючи і направляючи Замовлення, Клієнт підтверджує отримання такої інформації:

 • про Агента, її фірмовому найменуванні, режимі її роботи, адресу (місце знаходження);
 • про ціну послуг в гривнях;
 • про маршрут перевезення, дату прибуття і відправлення, рівень сервісу на борту повітряного судна;
 • про необхідність збереження Клієнтом авіаквитка (невикористаних купонів) протягом усього перевезення;
 • про те, що використання авіаквитка особою, не зазначеною в авіаквитку, не допускається. У разі пред'явлення авіаквитка особою, не зазначеною в авіаквитку, авіаквиток вилучається Перевізником і його вартість пред'явникові не повертається. В цьому випадку Перевізником складається акт із зазначенням причин вилучення авіаквитка;
 • про те, що якщо авіаквиток був оголошений Пасажиром втраченим або неправильно оформленим, або пошкодженим, то Перевізник зобов'язаний негайно вжити всіх залежних від нього заходів для встановлення факту укладення договору повітряного перевезення Пасажира;
 • про те, що відсутність, неправильність або втрата проїзного квитка не впливають ні на існування, ні на дійсність договору повітряного перевезення Пасажира;
 • про те, що Перевізник має право скасувати, затримати рейс, зазначений у квитку, провести заміну типу повітряного судна, змінити маршрут перевезення, розклад рейсу, якщо цього вимагають умови виконання та безпеки польотів та / або авіаційної безпеки, а також на вимогу державних органів відповідно до їх компетенції;
 • про те, що Перевізник має право змінювати час вильоту рейсу в межах доби;
 • про те, що Постачальник послуг має право здійснити заміну Перевізника при оптимізації чартерної програми польотів;
 • про те, що Пасажир допускається до перевезення при наявності авіаквитка, що оформлений належним чином;
 • про правила перевезення, встановлених перевізником;
 • про те, що реєстрація Пасажира і оформлення багажу проводиться на підставі авіаквитка і документа, що посвідчує особу пасажира, а також інших документів, передбачених законодавством України;
 • про те, що при міжнародних перевезеннях Пасажир повинен мати оформлені в установленому порядку виїзні, в'їзні та інші документи, які вимагаються відповідно до законодавства країни, на територію, з території або через територію якої буде здійснюватися перевезення, про вимоги до зазначених документів;
 • про те, що Пасажир повинен прибути до виходу на посадку на борт повітряного судна не пізніше часу закінчення посадки на рейс, зазначеного в посадковому талоні
 • про те, що Пасажиру, що запізнився до часу закінчення реєстрації пасажирів та оформлення багажу або посадки в повітряне судно, може бути відмовлено в перевезенні даними рейсом. Багаж зареєстрованого Пасажира, що не з'явився на посадку в повітряне судно, підлягає зняттю з повітряного судна та обов'язковому огляду;
 • про те, що за провезення багажу понад установлену норму безкоштовного провозу багажу, іншого багажу, який підлягає оплаті, стягується плата за тарифом, встановленим Перевізником. Оплата перевезення такого багажу оформлюється квитанцією для оплати наднормативного багажу або ордером різних зборів;
 • про те, що харчування і гарячі напої можуть не надаватися Пасажирам повітряних суден, якщо зазначена умова встановлено правилами Перевізника і Пасажир інформований про умови обслуговування на борту повітряного судна;
 • про те, що при перерві в перевезенні з вини перевізника, а також в разі затримки рейсу, скасування рейсу внаслідок несприятливих метеорологічних умов, з технічних та інших причин, зміни маршруту перевезення Перевізник зобов'язаний організувати для Пасажирів в пунктах відправлення і в проміжних пунктах такі послуги: надання кімнат матері і дитини Пасажиру з дитиною у віці до семи років; два телефонних дзвінка або два повідомлення по електронній пошті при очікуванні відправлення рейсу більше трьох годин;
 • забезпечення прохолодними напоями при очікуванні відправлення рейсу більше трьох годин;
 • забезпечення гарячим харчуванням при очікуванні відправлення рейсу більше чотирьох годин і далі кожні шість годин - в денний час і кожні вісім годин - у нічний час;
 • розміщення в готелі при очікуванні вильоту рейсу більше восьми годин - в денний час і більше шести годин - у нічний час;
 • доставка транспортом від аеропорту до готелю і назад в тих випадках, коли готель надається без стягнення додаткової плати;
 • організація зберігання багажу. Послуги, зазначені в цьому пункті, надаються Пасажирам без стягнення додаткової плати;
 • про наслідки відмови від договору повітряного перевезення, про можливі розміри утримань для конкретної категорії заброньованих для Клієнта авіаквитків.

Інша інформація може бути надана Клієнту на його вимогу в усній або (на розсуд Агента) в письмовій формі.

 

10.5. Створюючи Замовлення Клієнт, а також інші особи, зазначені в замовленні висловлюють свою письмову згоду на обробку персональних даних, до яких відносяться:

 • прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать;
 • серія, номер паспорта, особи вписані в паспорт, інші паспортні дані;
 • домашній або мобільний телефон, адреса електронної пошти;
 • про стан здоров'я, будь-які інші дані, які Клієнт повідомив під час укладання або в ході виконання договору.

Клієнт зобов'язаний отримати і гарантує наявність у нього повноважень на подання персональних даних учасників поїздки, зазначених в договорі та додатках до нього. При укладанні договору Клієнт підтвердив свої повноваження на подання зазначених персональних даних. Клієнт зобов'язаний відшкодувати будь-які витрати, пов'язані з відсутністю у Клієнта відповідних повноважень, в тому числі збитки, пов'язані з санкціями перевіряючих органів.

Обробка персональних даних здійснюється Агентом і (або) постачальниками послуг з метою виконання договору (в тому числі, в залежності від умов договору - в цілях оформлення проїзних документів, дозволу претензійних питань при їх виникненні, подання інформації уповноваженим державним органам (в тому числі за запитом судів та органів внутрішніх справ)) і включає в себе збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних.

Клієнт інформований про те, що його персональні дані можуть оброблятися як автоматизованим так і не автоматизованим способами обробки. Клієнт згоден з тим, що Агент має право доручити обробку персональних даних Клієнта іншій особі. Клієнт згоден на транскордонну обробку його персональних даних.

Дана згода діє протягом невизначеного терміну. Дія згоди припиняється на підставі письмової заяви, яка підписується Клієнтом та вручається, або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення Агента і постачальникам послуг. Клієнт згоден на обробку його персональних даних аж до вручення Клієнтом заяви про відкликання згоди на обробку персональних даних.

Клієнту роз'яснені і зрозумілі права суб'єкта персональних даних.

 Новости